#416

Prawda, 
-że tak wspomniałam o wierszu


Gdybym jeszcze raz miała studniówkę, a uwierz mi, że bardzo bym chciała, żeby zakrzywić bieg historii, nie z rozrzewnienia za dawnymi czasami liceum, bo tak szczerze to wcale niekoniecznie, to bym im powiedziała. 


http://www.youtube.com/watch?v=4WsmMJIef6s


“I have come back! I have come back from a pit of pimps and whores! Ladies and gentlemen, I’m making this up on the spot, so… Bear with me. I have come back in a wash behind the ear, is there logic in a tear? Who has rolled my stone away? Must I come back another day. I have come back to dance upon a broken toe. I have come back, I have come back to look upon this a pollen pall, and not there is to say my friends, say fuck you all, you all. In my pier you dropped your cigarette, don’t you have the least regret?”

I have come back from a pit of pimps and whores byłoby pięknym podsumowaniem i otwierałoby wszystkie moje nastoletnie dzienniki. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s